четвртак, 17. фебруар 2011.

Vrste izbornih sistema


Većinski izborni sistem

Postoje tri osnovna oblika većinskih sistema:

jednokružni – u kome onaj ko je u izbornoj jedinici dobio prostu većinu dobija i mandat (USA sem predsedničkih, Velika Britanija);

dvokružni sa dva kandidata – u slučaju da u prvom krugu nemamo kandidata koji je osvojio preko 50% glasova izašlih birača, u drugi krug ulaze dva prvoplasirana kandidata iz prvog kruga. Pobednik je onaj kojii ima prostu većinu glasova u drugom krugu (Vojvodina, pokrajinski);
dvokružni sa tri kandidata – u situaciji kada u prvom krugu nemamo kandidata koji je osvojio preko 50% glasova izašlih birača, u drugi krug ulaze tri prvoplasirana kandidata iz prvog kruga. Pobednik je onaj kojii ima prostu većinu glasova u drugom krugu (Francuska – lokalni).
Ovaj izborni sistem ima za manu uništavanje političkog pluralizma, uništavanje zastupljenosti manjina i zastupljenosti polova i različitih socijalnih grupa. Takođe kritičari ovog sistema smatraju da se teoretski može baciti od 49 do 60% glasova. U suštini, na duge staze ovo je odličan sistem jer kandidati vremenom gledaju da obuhvate maksimum moguće podrške svih socijalnih grupa tako što se trude da razumeju i uključe u svoj program njihove interese ukoliko su kompatibilni sa glasovima baze. Političari ponikli iz ovakvih sistema su visoko obrazovani i u stanju su da se identifikuju sa svojim biračima i njihovim interesima, jer jedino njima polažu račune, zato što njih i predstavljaju.
U Srbiji bi ovaj sistem predstavljao vlast koja bi imala legalitet, ali bi imala visok stepen nedostatka legitimiteta. Potencijalni izvor ozbiljnih društvenih i državnih nemira.

Proporcionalni izborni sistemi

Čisti proporcionalni sistem
U Srbiji je u primeni proporcionalni izborni sistem. Srbija je celovita izborna jedinica. Da bi mogla da učestvuje u podeli poslaničkih mesta, izborna lista mora da na izborima osvoji najmanje 5% od ukupnog broja glasova. Podela poslaničkih mesta se vrši primenom Dontovog količnika.
Izmenom Zakona o izboru narodnih poslanika, izbornim listama nacionalnih manjina je pružena prilika da u podeli mandata učestvuju bez obzira na to da li su osvojile 5% od ukupnog broja glasova. Stranke nacionalnih manjina su tako prvi put zaista mogle da biraju da li će u izborima učestvovati same, ili će pak imati svoje kandidate na izbornim listama drugih stranaka. Za nacionalne manjine je, takođe, to bila prva prava prilika da imaju svoje autentične predstavnike u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
Nakon okončanih izbora i podele mandata, stranke, suprotno standardima, imaju pravo da po svom nahođenju biraju kojim će kandidatima sa izborne liste dodeliti dobijeni mandat. Birači tako, kada se opredeljuju za jednu listu, ne mogu znati koji bi ih od kandidata sa liste mogao zastupati u parlamentu.
S obzirom na navedeno, opravdano se nameće pitanje da li poslanici u Skupštini predstavljaju svoje partije ili građane, iako Ustav tu ne ostavlja prostor za dilemu, jer jasno navodi da suverenost pripada građanima, koji vlast vrše preko svojih predstavnika u Narodnoj skupštini. Takođe, posledično se nameće i pitanje čije će interese poslanici zastupati (interese građana ili partijske interese) i u kojoj meri će biti slobodni da se u budućem sazivu skupštine ponašaju i opredeljuju saglasno sopstvenom mišljenju i savesti. Logična posledica ovakvog rešenja može biti sticanje moći u rukama partijskih lidera.
Kako ovaj sistem više nije moguć na ovakav način, postoji jedino varijanta proportcijalnog sistema u kome bi lista bila zatvorena, i gde bi poslanici ulazili po rednom broju na listi.

Personalizovan proporcionalni sistem
Građani u okviru svoje izborne jedinice imaju spisak kandidata, sa imenom i prezimenom, ali i sa stranačkom pripadnošću.
Birači će glasati za jednog od ponuđenih kandidata, a stranke ni na koji način neće moći da utiču na to koji će od kandidata postati odbornik. (Zalažem se lično da u skupštinu ulazi 1/3  ili 1/4 sa liste po nahođenju  stranke, a 2/3 ili 3/4 sa liste prema ostvarenom rezultatu zbog problema dispariteta kvaliteta izbornih jedinica i kandidata. Na ovaj način bi došli i do bolje zastupljenosti žena i mladih)
U okviru svake stranke pravi se lista kandidata prema procentu glasova koji su ostvarili na izborima, a taj procenat se dobija stavljanjem u odnos ukupnog broja upisanih birača po toj izbornoj jedinici i broja glasova koje je svaki kandidat osvojio.
Stranačka lista uspešnosti se pravi tako što je prvi kandidat onaj sa najvećim procentom osvojenih glasova, drugi sa drugim najvećim procentom i tako redom…
Ukoliko je neka lista na lokalu osvojila pet mandata, u lokalni parlament ulaze prvih pet kandidata sa najvećim procentom osvojenih glasova.
Na taj način će se izbeći dosadašnji problem zatvorenih kandidatskih lista u kome građani nisu znali ko će ih kasnije predstavljati u lokalnoj skupštini.
Rešenjima iz Nacrta, koji je pripemila Radna grupa Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, zadržava se visoka proporcionalnost između broja osvojenih glasova i broja osvojenih mandata stranaka koje su učestvovale na izborima. Posmatrano sa aspekta stranačkog rezultata sve ostaje isto, uz zadržavanje cenzusa od pet odsto.

Kako je to u okruženju:

Zemlja/Entitet
Izborni sistem
Oblik
kandidature
Oblik glasanja
Nivo
dodele
mandata
Metode
pretvaranja
glasova u
mandate
Republika
Slovenija
Proporcionalni
izborni sistem u
višemandatnim
izbornim
jedinicama
Zatvorene,
neblokirane
liste
1 glas sa
opcionim
preferiranjem
Izborna
jedinica
Drupova metoda;
Hareova kvota za
mađarsku i
italijansku
manjinu;
cenzus 4%
Republika
Hrvatska
Proporcionalni
izborni sistem u
višemandatnim
izbornim
jedinicama
Zatvorene liste
1 glas
Izborna
jedinica
D’Ontova
metoda;
cenzus 5%
Bosna i
Hercegovina
Proporcionalni i
kompenzacioni
izborni sistem u
višemandatnim
izbornim
jedinicama
Zatvorene liste
1 glas
Izborna
Jedinica


Država
Sent-Lagijeva
metoda;
cenzus 5%

Sent-Lagijeva
metoda;
cenzus 3%
Republika SrbijaKosovo i
Metohija
Proporcionalni
izborni sistem


Proporcionalni
izborni sistem
Zatvorene,
neblokirane
liste

Zatvorene liste
1 glas
1 glas
Država
Entitet

D’Ontova
metoda;
cenzus 5%


Sent-Lagijeva
metoda: cenzus
ne postoji
Republika
Crna Gora
Proporcionalni
izborni sistem
Zatvorene liste
1 glas
Država
D’Ontova
metoda; cenzus
3%
Republika
Makedonija
Proporcionalni
izborni sistem u
višemandatnim
izbornim
jedinicama
Zatvorene liste
1 glas
Izborna
jedinica
D’Ontova
metoda; cenzus
ne postojiНема коментара:

Постави коментар