петак, 29. април 2016.

One of the key reasons...

… why It's enough (Dosta je bill - DJB) is over census is in, if we spoke in chess terms, miniature that DJB played after the mistake of Democratic party (DS) and coalition of ex Serbian president Tadić, SDS, Jovanović from Liberal democratic party (LDP) and regional leader Čanak from LSV (also known as ČedaBorisČanak)…
Do you all remember the bags from the beginning of the second round of presidential campaign in 2012? Now, remember the shouts from DJB to DS in region Vojvodina and Belgrade municipalities Stari grad and Vračar about the list and the participation on elections. Similar? I think so.
Radulović from DJB does not speak the truth when he says that he was under media blockade. When it matters for the campaign, in the last 2 weeks – he was present in absolutely all media. If you don’t trust me just google radulovic ds listaand pay attention on the dates, and what appears. In that time DJB’s strongest attacks were towards DS.
Why?
Let’s go back on the researching… Most of them showed that there is over 20% of people that want to vote, but don’t know for who. With further analysis (by gender, education, where they live, employment, earnings…) you realize that more than half of those are potentially, in the way that it has been called until 2012, pro-european option. If we talk numbers, that is more than 350.000 people that wanted to vote on this elections, but they didn’t want to vote for the ruling parties or right-nacionalist parties. Basically, on the republic elections, they could choose between DS, ČBČ, DJB or abstinence.
Opportunity was used excellent by the DJB strategists. Their simple message box that was primarily focused against Vučić and SNS, that they were repeating for almost 18 months, made their electorate body solid, but also, it didn’t bring new voters. Now, they were provided with few more messages like: However, in Vojvodina, Demokratska stranka’s biggest fear is Dosta je bilo movement or They are fighting against us with all their power and by any means necessary, because they desperately want to save their undeserved official positions and salaries or We strongly condemn all the illegal games that are being used to obstruct elections process, games which Demokratska stranka used the most. We expected this kind of moves from the SNS, but not from the DS. Strong attacks like this, repeated for days, with inarticulate responses from DS and ČBČ coalition in the end gave positive result.
And for the end. Why is this formula 1 an illustration. On the races, often one driver isolates and nobody can catch up with him. Then, directors are looking for some other duels that can be interesting for the public. They usually finish just like this – at least one of the participants ends up race earlier.

четвртак, 28. април 2016.

Nisam pravnik...

... ali ajd da pokušam da objasnim...
Za one koji ne znaju postoji stalni sastav RIK-a (na lokalu birački odbor) i prošireni sastav. Stalni sastav se bira na predlog stranaka iz Parlamenta odnosno lokalne samouprave (grad, opština). U prošireni sastav ulaze predstavnici svih onih stranaka i grupa građana koji imaju svoje liste na izborima. Kako bi se izbeglo da jedna stranka ima većinu u članu 29. je zapisano:
Nijedna politička stranka, stranačka koalicija ili druga politička organizacija ne mogu imati više od polovine članova u stalnom sastavu svih organa za sprovođenje izbora.
Koliko shvatam - većina odluka RIK-a je ovom prilikom izglasana JEDNOGLASNO. Što znači da su se sve stranke složile oko obaranja izbora na pojedinim BM. Povika samo na predsednika RIK-a je zbog toga potpuno sumanuta i ne odgovara istini.
Na ovim izborima je bilo 8387 biračkin mesta. Ukoliko ste prijavili tzv. punu listu imate pravo na po kontrolora i zamenika u proširenom sastavu biračkog odbora. Znači potrebno vam je 16.774 njih - imenom i prezimenom, sa biračkim pravom i JMBG-om. Ukoliko ste u lokalnoj vlasti verovatno već imate i članove stalnog sastava. Sve u svemu, iz iskustva, potrebno vam je skoro 20.000 ljudi za kontrolu izbora. Na sve to dodate i ovu komplikaciju:
Član 30
Članovi i zamenici članova organa za sprovođenje izbora ne mogu biti lica koja su međusobno srodnici po pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj zaključno sa trećim stepenom srodstva, a u tazbinskom srodstvu zaključno sa drugim stepenom srodstva, kao ni bračni drugovi i lica koja su u međusobnom odnosu usvojioca i usvojenika, odnosno staraoca i štićenika.
Sigurno je, opet iz iskustva, da je mali broj stranaka bio sposoban da ovo sprovede. O mnogim grupama građana koje su učestvovale na ovim izborima - ne želim da gubim reči. Do mene su dolazile, istine radi, glasine, da mnogi od tih GG prodaju svoja mesta u proširenom sastavu biračkih odbora jer jednostavno nemaju infrastrukturu. A što ne uzeti neki dinar...
Dok sam se bavio izborima u Srbiji odmah po predaji liste i njenom usvajanju, čitav tim ljudi od centrale stranke do najmanjeg opštinskog odbora je počinjao da radi na ovome i to im je bio jedini posao tokom izbornog procesa. Nije samo u pitanju bilo mehaničko sakupljanje imena i njihovih JMBG-ova već i pokušaj edukacije kontrolora - pogotovu onih koji vas predstavljaju i broje vaše glasova na BM gde očekujete iznad prosečni rezultat.
Po mojoj teoriji u Srbiji izbori se završavaju kada vaš predstavnik potpiše zapisnik sa biračkog mesta, uzme svoj primerak (ako ste u prve 4 stranke) ili ga fotografiše. Džaba vam i najbolja kampanja ako nemate sigurnog i edukovanog čoveka na biračkom mestu.

понедељак, 25. април 2016.

Jedan od ključnih razloga...

...zašto je DJB prešao cenzus leži u, šahovskim rečnikom rečeno, minijaturi koju je DJB odigrao posle greške DS-a i koalicije ČBČ...
Sećate se svi džakova sa početka II kruga predsedničke kampanje 2012 godine? E sad se setite povike DJB na DS u Vojvodini, Starom gradu i na Vračaru oko liste i učešća na izborima. Slično? Ja mislim da.
Radulović ne govori istinu kada kaže da je bio pod medijskom blokadom. U periodu kada je bitno za kampanju, u poslednje 2 nedelje - bilo ga je u apsolutno svim medijima. Ko mi ne veruje neka u google ukuca radulovic ds lista i pogleda datume, ali i šta se pojavljuje. Najoštriji napadi DJB-a su išli upravo prema DS-u.

  • Left
  • Center
  • Right
Remove
click to add a caption
Zašto?
Vratimo se na istraživanja... Većina je pokazivala da postoji preko 20% ljudi koji žele da izađu na glasanje ali ne znaju za koga bi glasali. Njihovom duboljom analizom (po polu, obrazovanju, mestu gde žive, zaposlenju, primanjima...) shvatate da je više od polovine njih potencijalno ono što se zvalo do 2012 godine pro-evropska opcija. Brojevima rečeno preko 350.000 ljudi je želelo da glasa na ovim izborima a svoj glas nisu želeli da daju vladajućim strankama niti desničarsko-nacionalističkim. Praktično su, na republičkim izborima, mogli da biraju između DS, ČBČ, DJB i apstinencije.
Stratezi DJB su odlično iskoristili šansu koja im je pružena. Njihov jednostavni message box usmeren prvenstveno protiv Vučića i SNS, koji su izgovarali skoro 18 meseci, učvrstio je njihovo biračko telo ali je prestao da im donosi nove birače. Sada su na tacni dobili još par poruka: U Vojvodini je, međutim, najveći strah Demokratske stranke od uspeha pokreta Dosta je bilo ili Oni se bore protiv nas grčevito i ne birajući sredstva, jer očajnički žele da zadrže svoje funkcionerske, nezaslužene pozicije i plate ili Najoštrije osuđujemo sve nelegalne igre kojima u opstrukciji izbornog procesa prednjači Demokratska stranka. Ako smo i očekivali ovakve poteze od SNS, od DS nismo. Ovako oštri napadi, ponavljani danima, uz nemušte odgovore iz DS i ČBČ koalicije su na kraju doneli razultat.
I za kraj. Otkud ova formula 1 kao ilustracija. Često se na trkama izdvoji jedan vozač koga više niko ne može da stigne. Onda reditelji traže neke druge duele koji bi mogli biti zanimljivi gledaocima. Oni se vrlo često završavaju upravo ovako - najmanje jedan učesnik u njima završi trku pre vremena.