четвртак, 30. септембар 2010.

Kako glasaju nepismeni birači u Jordanu

Član 36.
Glasač koji ne zna da čita ili piše, ili koji je potpuno nepismen glasa na sledeći način:
a. predsednik komisije će proveriti da je prijavljen za glasanje
b. ovakav glasač će pred svima izjaviti da je nepismen i da zbog toga ne može samostalno da glasa, kao i da kaže da je svestan zakonskih posledica ukoliko se dokaže drugačije
c. predsednik komisije objavljuje članovima komisije da je stigao nepismen glasač. Ukoliko ustanove da birač nije nepismen oduzima se njegov glasački listić i neće mu biti dozvoljeno glasanje. 
d. Ime i prezime ovakvog birača se unosi u poseban spisak gde on ostavlja otisak prsta kao potvrdu da je pristupio glasanju
e. Ukoliko nepismeni glasač kaže NAGLAS za koga će da glasa smatra se da je to uradio namerno i neće mu biti dozvoljeno glasanje.
f. Predsednik komisije će pitati nepismenog glasača za koga će da glasa na skriveni način a ovaj će to reći tako da ga niko u prostoriji ne čuje sem predsednika komisije i dva člana komisije
g. Predsednik komisije će napisati ime za koje je nepismeni glasač glasao na glasačkom listiću, pokazaće tako popunjeni listić ostalim članivima komisije i dati ga glasaču da ga ubaci u glasačku kutiju. 

Нема коментара:

Постави коментар