недеља, 25. октобар 2015.

Razlike između stratega kampanje, šefa izbornog štaba i PR-a

Već sam pisao o tome zašto PR agencije ne mogu da vode političke kampanje. 

Zatim sam na mnogim seminarima dobijao pitanja - šta je čiji posao u kampanji..

Evo nekih odgovora ko se čim bavi... 


Strateg kampanje - konsultant


'Dizajniranje' kampanja je mnogo komplikovaniji posao od PR-a.  Konsultanti su mnogo više okrenuti matematici i statistici nego društvenim naukama naročito u pripremi same kampanje. Oni se pre početka same kampanje najpre bave demografijom područja na kojem se održavaju izbori. Zatim na red dolaze istraživanja JM i mnogo fokus grupa pomoću kojih se svi zajedno - i konsultant i stranka i kandidat - upoznaju sa sumnjama, strahovima i očekivanjima birača. Tek posle toga pokušavaju da pronađu odgovarajući message box, slogan i logo za kandidata / stranku koja će odgovarati njihovom imidžu ali i željama birača. U USA se to zove  'how to tailor message'. Tokom kampanje konsultanti vrše konstantna istraživanja i fokus grupe kako bi uradili fine tuning poruka i dizajna kampanje. Često stratezi kampanja pišu prvi draft TV reklama ali i ostalog materijala za kampanju. U skladu sa istraživanjima, demografijom i potrebama kampanje određuju kanale komunikacije sa biračima.  

Menadžer kampanje

Često se, sa pravom smatra, da je pored kandidata najbitnija osoba u kampanji menadžer kampanje. Zajedno sa strategom on radi na prilagođavanju poruke stranci ali što je bitnije on je prenosi i kontroliše kao se saopštava na nižim nivoima.

Sve informacije bitne za organizaciju i funkcionisanje kampanje moraju da se slivaju kod njega. On pre svega mora da poznaje snage i slabosti svoje organizacije/stranke. 

U modernim kampanjama često je menadžer kampanje (šef centralnog izbornog štaba) i attacking dog, naročito u visoko liderskim kampanjama. 


Direktor komunikacija - PR


Posao direktora komunikacija je da vodi kampanju ka i u medijima. On gradi odnose sa novinarima, komunicira sa njima, ugovara intervjue i prenosi strategu šanse za proboj poruke u kampanji. Pod njihovim nadzorom i uz njihovo učešće pišu se materijali za kampanju. Piše draftove govora ali uz striktnu upotrebu odobrenog message box-a i uz superviziju stratega.  

Direktor komunikacija mora da ima odlične 'veze' u ofline medijima ali mora da poznaje i osnovne principe online medija. Mora dobro da poznaje kriznu komunikaciju ali odluke gotovo nikada ne donosi sam. 

2 коментара:

  1. Tako jednostavno i logično a tako daleko od realnog stanja kod nas.

    Mada, ako se ne varam, SNS je napravio ozbiljan iskorak na tu temu

    ОдговориИзбриши